Hrady, zámky , kostely

armypoliceseda

 Státní správa

Komerční a průmyslové objekty

 galerieseda

Banky a finanční instituce

 

Přihlásit se

GALERIE A MUZEA

Společnost Trade FIDES provedla v letech 2009 a 2010 zásadní modernizaci zabezpečení výstavních objektů Národní galerie v Praze. Rozsáhlý projekt v pěti památkově chráněných budovách byl realizován i v reakci na bezpečnostní incidenty ve významných evropských galeriích a muzeích.
Národní galerie v Praze, založená již v roce 1796 jako Obrazárna vlasteneckých přátel umění, spravuje největší sbírku výtvarného umění v České republice. Jejím posláním je evidence, trvalé uchování a odborné
zpracování malířských, sochařských a grafických děl. Expozice Národní galerie v Praze přístupné veřejnosti jsou umístěny v osmi památkově chráněných objektech v Praze.
Národní galerie v Praze vždy dbala na spolehlivou ochranu spravovaných sbírek. Její bezpečnostní systém byl však za předchozího režimu omezen dostupností i tehdejší úrovní techniky. Slabiny bezpečnostního systému se projevily v květnu roku 1991, kdy byla ze sbírky z expozice francouzského umění ve Šternberském paláci odcizena čtyři plátna Pabla Picassa. Přestože byly obrazy ještě téhož roku nalezeny a navráceny zpět, pochopilo tehdejší vedení galerie i Ministerstva kultury, které plní funkci jejího zřizovatele, nutnost komplexní rekonstrukce a rozšíření bezpečnostního systému ve spravovaných objektech. Významná umělecká díla se v následujících letech stala terčem zájmu také při krádežích např. v Amsterodamu (1991 a 2002), Stockholmu (2000), Oslu (2004), Curychu (2008) či v Paříži (2010).
Analýza rizik a technická studie Východiskem k modernizaci stávajícího systému zabezpečení sbírek Národní galerie v Praze byla analýza bezpečnostních rizik a technická studie zabezpečení, zpracovaná společností Securitas, která respektovala muzejní charakter objektů i jedinečnost sbírek, které jsou v nich vystaveny nebo dlouhodobě uchovávány.
Instalace technických prvků s ohledem na památkovou ochranu všech zabezpečovaných budov bylo nutné volit technologie instalované s minimálním zásahem do objektu a zároveň nenarušující primární účel jeho využití, Modernizace zabezpečení výstavních objektů Národní galerie v Prazekterým je volný pohyb návštěvníků expozic. Hlavním cílem modernizace zabezpečení bylo vedle zvýšení ochrany sbírkových předmětů také zajištění bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků.
Realizace projektu proběhla v letech 2009 a 2010, poté co Národní galerie v Praze vypsala výběrové řízení na dodavatele a získala potřebné finanční prostředky z grantu Norského finančního mechanismu v rámci Finančních mechanismů zemí EHP a Norska, které slouží pro financování projektů v prioritních oblastech veřejného zájmu. Zabezpečovací systém byl modernizován v klíčových objektech Národní galerie v Praze – ve Veletržním paláci, paláci Kinských, Šternberském paláci, klášteře sv. Jiří a v klášteře sv. Anežky České.
Technické řešení zabezpečení vedle nutnosti respektovat památkovou ochranu objektů Národní galerie v Praze vychází z požadavku na centrální monitorování a ovládání jednotlivých bezpečnostních systémů. Dalším požadavkem zadavatele bylo snížení počtu méně kvalifikovaných pracovníků ostrahy objektů a nasazení jejich menšího počtu s vyšší kvalifikací, při současném posílení elektronické ochrany sbírkových předmětů.
V jednotlivých objektech Národní galerie v Praze jsou proto umístěna lokální dohledová pracoviště s grafickým monitorovacím systémem LATIS SQL. Všechna data jsou zasílána na centrální dohledové pracoviště ve Veletržním paláci. Zde mají operátoři, pracující v nepřetržitých směnách, přehled o všech zabezpečených objektech i všech hlášených událostech. Tím je zajištěna lokální i centralizovaná nepřetržitá ochrana objektů.
JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.