Přihlásit se

Tyto zásady popisují informace, které zpracováváme za účelem podpory mobilních aplikací Asset Client, Asset Control, Asset Tag a Fides Password Manager.

Mobilní aplikace jsou majetkem společnosti Trade FIDES, a.s. 


 Která práva aplikace vyžadují?

icons8 folder 50

Čtení a zápis úložiště

Ukládání a čtení lokální databáze pro ukládání interních dat. Čtení a zápis souborů pro import a export nastavení aplikace. Aplikace nečte žádná další uživatelská data. Aplikace může v některých situacích číst metadata uživatelských souborů (prohlížení souborů a složek průzkumníkem souborů).

icons8 internet 50

Připojení k síti

Komunikace pomocí síťových protokolů s technologiemi Asset Server a webovou službou Fides Helpdesk.

icons8 bluetooth 50

Bluetooth

Technologie Bluetooth využívá pouze podmnožinu své technologie a to Bluetooth Low Energy (BLE). Tato technologie je využívána pro komunikaci s BLE čtečkami bez nutnosti párování zařízení.

icons8 marker 50

Poloha

Údaje o poloze zařízení pro určení vzdálenosti k BLE čtečkám pomocí technologie Bluetooth.

icons8 screenshot 50

Fotoaparát

Skenování QR kódů pro technologii LandingQR a určení identifikátoru BLE brány.

icons8 fingerprint 50

Otisk prstu

Autentizace pomocí standardizovaného systémového nástroje pro identifikaci pomocí biometrických údajů. 

icons8 new post 50

SMS

Aplikace přijímá SMS zprávy pouze od telefonního čísla služby Fides Helpdesk. Aplikace využívá tuto SMS zprávu k automatickému vyplnění bezpečnostního tokenu pro zobrazení hesel.
Aplikace v žádném případě nečte SMS zprávy uživatele.


 

Jaká a jaký způsobem mobilní aplikace data shromažďují?

Mobilní aplikace shromažďují pouze data zadaná uživatelem a to výhradně nastavení aplikací, připojovací řetězce a nastavení uživatelského účtu.

Aplikace shromažďují data pouze do interního úložiště zařízení a nejsou dále odesílána na servery připojených technologií, ani žádným dalším třetím stranám.

Žádná další data nejsou mobilními aplikacemi automaticky shromažďována.

Jak se tyto informace sdílí?

Informace mobilních aplikací nejsou sdíleny s dalšími aplikacemi společnosti Trade FIDES, a.s., ani s dalšími třetími stranami.

Proč tato data shromažďujeme?

Tato data jsou shromažďována za účelem správného fungování mobilních aplikací.

Smazání shromážděných dat.

Všechna data shromážděná mobilní aplikací lze smazat samotným smazáním mobilní aplikace ze zařízení.

Oznámení o změnách zásad používání dat.

O změnách zásad používání dat budete informování prostřednictvím uživatelského dialogu ve jmenovaných aplikacích.

Platnost shromážděných dat.

Shromážděná data v mobilním zařízení jsou uložena po celou dobu provozu aplikace.

JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.