Přihlásit se

Politika BOZP

Politika SM BOZP dle ČSN ISO 45001:2018
organizace Trade FIDES, a.s.

zdraví je nenahraditelné – je snazší incidentům předcházet než řešit jejich následky

 

Organizace Trade FIDES, a.s. je jedním z předních poskytovatelů bezpečnostních technologií v České republice.

Vedení organizace Trade FIDES si uvědomuje, že bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci má pro každého
z nás nevyčíslitelnou hodnotu. V rámci poskytovaných služeb se organizace setkává s činnostmi, u kterých je potřeba systematicky se věnovat jejich bezpečnosti a ošetření rizik z nich vyplývajících tak, aby jejich případný negativní vliv byl minimalizován.

S cílem zajistit nadstandardní podmínky v této oblasti všem zainteresovaným stranám vedení organizace Trade FIDES zavedlo systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souvislosti se zavedeným systémem řízení BOZP se vedení organizace zavazuje k následujícím skutečnostem:

 • Důsledně plníme povinnosti vyplývající z právních a ostatních legislativních předpisů souvisejících
  s BOZP.
 • Trvale zlepšujeme zavedený systém řízení BOZP.
 • Rozvíjíme programy zlepšování služeb a procesů.
 • Systematicky vytváříme podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí
  – identifikujeme nebezpečí, hodnotíme a řídíme rizika v oblasti BOZP.
 • Zavazujeme se k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.
 • Přijímáme preventivní opatřeni k předcházení pracovním úrazům.
 • Systematickým vzděláváním a pravidelným školením předáváme zaměstnancům zkušenosti a znalosti
  a posilujeme tak odpovědný přístup zaměstnanců k vlastnímu zdraví a osobní angažovanost při prevenci rizik na stavbách a pracovištích.
 • Vytváříme bezpečné pracovní prostředí a poskytujeme bezpečné pracovní nástroje, které zaměstnancům umožní nést zodpovědnost za vykonávání své činnosti bezpečným způsobem.
 • Usilujeme o to, aby si každý zaměstnanec uvědomoval potřebu prevence pracovních úrazů a jiných mimořádných událostí při výkonu své práce na svém pracovišti.
 • Vyhledáváme obchodní partnery, kteří vyznávají stejné hodnoty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a společně prosazujeme zásady BOZP.
 • Trvale zlepšujeme pracovní podmínky a činnosti zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Vedeme otevřený dialog s veřejností, orgány statní správy, jakož i s našimi obchodními partnery
  a ostatními zainteresovanými stranami.
 • Zavazujeme se k projednání s pracovníky a s jejich zástupci, pokud existují, a jejich spoluúčast.
 • Vytváříme podmínky pro prosazování a plnění vyhlášené politiky BOZP a cílů stanovených v programu řízení BOZP.
 • Pravidelně přezkoumáváme výkonnost systému řízení BOZP.
 • Podporujeme aktivní naplňování zásad vyhlášené politiky BOZP jednotlivými zaměstnanci v rámci svých kompetencí a odpovědností a očekáváme vstřícný přístup každého jednotlivce ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Za vedení společnosti dne 2.6.2020 schválil Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva

JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.