Přihlásit se

Vyjádření společnosti Trade FIDES, a.s. ke zprávě NKÚ o porušení rozpočtové kázně ze strany MO

Deník IDNES uveřejnil dne 16. 11. 2015 zprávu NKÚ o porušení rozpočtové kázně ze strany MO mimo jiné i u zakázky na technickou ostrahu muničních skladů.

V článku nazvaném „Strážce muničních skladů se hledal mimo tendr, stát to stálo stamiliony“ opět jako již v minulosti deník účelově zkresluje skutečnost tak, aby byla mediálně přitažlivá, aniž by pojmenovával realitu takovou, jaká je.

V článku se uvádí, že MO zadávalo zakázky na technickou ostrahu muničních skladů účelově jedinému dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění. Deník IDNES však zcela ignoruje skutečnost, že vlastní systém technického střežení muničních skladů byl v roce 2003 zadán jako veřejná zakázka v otevřeném řízení, jehož se účastnili kromě dodavatele i další uchazeči, přičemž byla vybrána nabídka podle kritéria nejnižší nabídnuté ceny. Další rozšíření uvedeného systému bylo provedeno ve zmíněném jednacím řízení bez uveřejnění, když zadavatel dovodil potřebu sjednocení celého systému na stávající platformě, která představuje technologickou špičku v oboru bezpečnostních technologií jak na evropské, tak i světové úrovni. Dle našeho mínění se tak stalo v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o veřejných zakázkách a pokud je názor NKÚ odlišný, je otázkou, zda byl tento orgán detailně seznámen s technickými parametry instalovaného bezpečnostního systému a je odborně erudován k posouzení všech technických souvislostí uvedené zakázky.

Mluvčí NKÚ se vyjádřila tak, že „V rámci smluv s tímto dodavatelem se MO zavázalo, že od něj technologie pro ostrahu postupně odkoupí. Platilo je ale na splátky, přestože to zákon o majetku ČR zakazuje. Za tento majetek zaplatilo 1,6 miliardy korun z peněz, které na to nebyly určeny.“ Z uvedeného je zřejmé, že NKÚ spatřuje pochybení ministerstva v tom, že zakázku hradilo z provozních a nikoli investičních prostředků. Máme za to, že NKÚ chybně vyložilo charakter veřejné zakázky, resp. uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky, která není smlouvou kupní, ani smlouvou tzv. leasingovou, ale smlouvou o poskytování specifických služeb (tj. smlouvou innominátní), přičemž ji nelze ztotožnit se smlouvou o koupi najaté věci, jejíž uzavření zákon o majetku ČR zakazuje. Jsme tudíž přesvědčeni, že MO nepochybilo, pokud hradilo shora uvedenou zakázku z jiných než investičních prostředků. Nicméně i pokud by závěry NKÚ v tomto směru byly správné, rozhodně to neznamená, že by MO vydalo peníze na něco, na co je vydat ve skutečnosti nemělo. Zjištění NKÚ znamená pouze jediné – MO zaplatilo z jiné hromádky peněz, než ze které v souladu se zákonem o rozpočtu platit mělo ! Tím by sice porušilo zásady vnitřních procesů financování státních výdajů, ale jinak zcela určitě nevydalo ze státních peněz nic navíc !!

Vzhledem k výše uvedenému považujeme informace uveřejněné v tisku za účelové a zavádějící, stejně jako veškeré předchozí zprávy o zakázce technického střežení muničních skladů uveřejněné v minulosti.

Vedení společnosti Trade FIDES, a.s.

JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.