Přihlásit se

SLUŽBY

Bezplatná a nezávazná služba z oboru činností nabízených naší společností.. Trade Fides, a.s. poskytuje firmám podporu v jejich IT odděleních v celé šíři jejich procesů plánování, odborných analýz, návrhu, výběru a implementace  bezpečnostních systémů.Obecné bezpečnostní posouzení objektu na základě jeho obhlídky. Stanoví stupeň zabezpečení vzhledem k bezpečnostním rizikům v dané lokalitě. Slouží jako podklad pro rozhodování o účelnosti a rozsahu konkrétního zabezpečení.Stručná studie bezpečnostního systému, která orientačně přiblíží technické a cenové řešení požadavku, včetně ceny za zpracování projektu.


 


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

Projektová dokumentace pro realizaci, zpracovaná dle platných norem a předpisů po prohlídce objektu a konzultacích se zákazníkem je výchozím materiálem pro dodávku materiálu a montáž zařízení. Bezpečnostní projekt pro objekty používané k nakládání s utajovanými skutečnostmi je zpracován v souladu se zákonem o ochraně utajovaných skutečností.
Program pravidelného vzdělávání našich projektantů zajišťuje progresivní řešení projektů s uplatněním nejnovějších technologií a špičkových komponentů.
 
 

REALIZACE 

Instalaci, oživení a programování dodávaných systémů provádějí školení odborníci podle platných norem a předpisů. Montáž systémů je zakončena zkušebním provozem. V průběhu zkušebního provozu obdrží uživatel veškerou technickou dokumentaci a je zaškolen pro obsluhu systému.
 


TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS 

Standardně je zajišťován 24 hodinový záruční i pozáruční servis po dobu životnosti zařízení. Jeho úkolem je rychlé zajištění technické podpory a případných oprav. Cílem je zajistit bezproblémovou funkci bezpečnostních systémů. Pro poskytnutí servisních služeb je ve firmě k dispozici několik desítek kvalifikovaných a pravidelně školených servisních techniků a řada odborných technických specialistů.
 


REVIZE 

Po instalaci systému je celý systém překontrolován našimi revizními techniky. Účelem revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva.

Po dobu životnosti systémů jsou prováděny pravidelné revize a prohlídky zařízení.
 


ŠKOLENÍ 

V rámci zvyšování odborné úrovně a propagace nových technologií pořádáme pro naše zákazníky nejrůznější školení.
JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.